Doanh nghiệp của bạn:

mới thành lập doanh nghiệp 


Bạn mới thành lập doanh nghiệp chưa biết phải là gì? Đặc biệt muốn có một kế toán thuế giỏi nhưng chi phí thấp. Chỉ có thể là Dịch vụ kế toán thuế. Với chi phí chỉ từ 500.000/tháng

đang có kế toán muốn tìm giải pháp khác 


Bạn đang có kế toán nhưng chi phí cao từ 4.000.000/tháng muốn tìm kế toán đảm bảo hơn nhưng chi phí thấp. Tôi có giải pháp cho bạn. Hãy liên hệ để chúng tôi giúp bạn. 

bạn đã có kế toán thuế nhưng không biết có hiệu quả không


Bạn đang có kế toán thuế làm việc tại Doanh nghiệp nhưng không yên tâm về chuyên môn. Làm thế nào để kiểm soát được chất lượng của kế táon thuế. Hãy để chúng tôi giúp bạn.

bạn muốn nâng cao chất lượng kế toàn đang làm cho doanh nghiệp


Bạn đang có kế toán thuế là người thân, người nhà rất yên tâm. Muốn họ giúp mình nhưng do chuyên môn chưa tốt. Muốn đào tạo họ để làm việc cho Doanh nghiệp lâu dài

bạn muốn có bộ máy kế toán chuyên nghiệp


Doanh nghiệp bạn đang có kế toán nội bộ, kế toán thuế. 

bạn muốn thuê lập báo cáo tài chính năm


Doanh nghiệp của bạn đã thưc hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính. Nhưng cho có người đủ khả năng lập Báo cáo tài chính. Liên hệ để được tư vấn miên phí.

Cơ quan thuế sắp vào quyết toán nhưng chưa yên tâm


Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động được 3 - 5 năm sắp đến giai đoạn cơ quan thuế xuống thanh tra kiểm tra quyết toán thuế. Nhưng bạn cảm thấy không yên tâm về hồ sơ sổ sách của kế toán đã làm trong các năm qua và có mong muốn soát xét lại hồ sơ sổ sách kế toán trước khi cơ quan thuế xuống thanh tra kiểm tra. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí

cơ quan thuế sắp vào quyết toán nhưng chưa có hồ sơ


Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động được 3 - 5 năm sắp đến giai đoạn cơ quan thuế xuống thanh tra kiểm tra quyết toán thuế. Nhưng kế toán cũ nghỉ hoặc thuê phải các bạn kế toán yếu về chuyên môn. Muốn hoàn thiện lại sổ sách kế toán các năm cũ để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra và đứng ra làm việc với cơ quan thuế. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí