I. Telesale là gì? Công việc của một nhân viên Telesale? 1. Việc làm Telesale là gì? Telesale hay telesales là phương thức bán hàng gián tiếp qua điện thoại, nhân viên telesale sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng và dùng những kịch bản có sẵn để giới thiệu cũng như…